Сьогодні: 15 жовтня 2019
Добровільна сертифікація PDF Друк e-mail
Дата створення: Понеділок, 11 жовтня 2010, 16:42

Згідно з  Декретом Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» з 1 січня 2018 року завершено існування самого Декрету та Державної системи сертифікації УкрСЕПРО.

Чинне законодавство (станом на 14.12.2018 року) в сфері оцінки відповідності у будівельній галузі сформовано на підставі наступних засадничих документів:

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

"Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд", затверджений постановою КМУ від 20.12.06 № 1764.

ДБН В.1.2-(6…11)-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. А саме:

·         ДБН В.1.2-6-2008 Механічний опір та стійкість;

·         ДБН В.1.2-7-2008 Пожежна безпека;

·         ДБН В.1.2-8-2008 Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природнього середовища;

·         ДБН В.1.2-9-2008 Безпека експлуатації;

·         ДБН В.1.2-10-2008 Захист від шуму;

·         ДБН В.1.2-11-2008 Економія енергії.

·          Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764 (наказ МІНРЕГІОНУ від 03.07.2015 № 152).

ДСТУ Б А.1.2-2:2009 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам. В цьому документі визначено системи оцінювання: 1+,  1,  2+,  2,  3,  4

·         Європейські та міжнародні нормативні документи, які прийнято за національні стандарти України методом підтвердження (набрання чинності з 01.01.2016).

 

Наказом  Мінекономрозвитку України від 26.01.2018  № 93 (набрав чинності з 16.03.2018 року)  втратили  чинності:

 

За допомогою добровільної сертифікації з'являється  можливість заявити показники, які підтверджують додаткові переваги продукції й підкреслюють її привабливість (наприклад, довговічність лакофарбового покрытитя, параметри якості обробки, розширені умови застосування та ін.). Це буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності продукції, може стати виконанням тендерних умов або контрактних вимог споживача. Крім зазначеного, добровільна сертифікація сприяє  підвищенню власної впевненості керівництва підприємства-виробника або постачальника продукції в її якості. У цілому - це ефективний засіб виділятися на ринку однотипної продукції.

При яких же формальних умовах, крім застережених вище, з'являється можливість/потреба в добровільній сертифікації?

1.  Відсутність нормативного документа на продукцію в переліку, що періодично затверджується й видається Мінрегіонбудом України, регламентних технічних умов і будівельних норм (див. корисні посилання цього сайту), відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту. При цьому в самому нормативному документі відсутні вказівки про необхідність подтверджения  відповідності  вимогам Технічного регламенту.

2.  Заявник хоче підтвердити необов'язкові показники продукції.

3. Контрактні вимоги

Добровільна сертифікація виконується за договором між заявником (виробником, постачальником) і органом сертифікації (оцінки відповідності).

Заявник може самостійно або за допомогою органа сертифікації визначити, за якими показниками підтверджувати відповідність продукції вимогам нормативних документів.

 

Перелік документів, що надаються Заявником:

 

·   Заявка.

·   Заповнена опитувальна анкета і документи, що підтверджують наведені в ній відповіді.

·   Коротка інформація про підприємство і продукцію.

·   Каталоги, проспекти, буклети, реклама (якщо вони є).

·   Перелік технологічного устаткування, обладнання (плани і виконання планово-попереджувальних ремонтів).

·   Перелік постачальників сировини, комплектуючих і матеріалів, сертифікати якості на матеріали, що постачаються та ін.

·   Відомості про кваліфікацію персоналу (наприклад, свідчення кваліфікації зварників,  атестати, сертифікати та ін.).

·   Технічна документація на продукцію, що сертифікується - креслення (для металоконструкцій - КМ, КМД).

·   Технологія виготовлення продукції (перелік типових технологічних  процесів, короткий опис процесів).

·   Зразки продукції для випробувань (відбираються для випробувань за рішенням ОС із продукції, готової до поставки замовникові).

·   Документи, що дозволяють виробництво (санітарно-гігієнічний, протипожежний висновок).

·   Перелік контрольного, вимірювального й випробувального устаткування (з даними про повірки).

·   Документи, що підтверджують проведення внутрішнього контролю процесів (наприклад, перелік діючих журналів контролю, ксерокопії 2-3 сторінок кожного з журналів вхідного і поопераційного контролю: обробка, збирання, зварювання, фарбування та ін.).

·   Перелік нормативної і технічної документації підприємства, що використовується при виробництві продукції.

·   У Замовника  запросити й інші документи, що мають відношення до продукції, яка сертифікується з питань забезпечення безпеки продукції , стабільної якості, керованості виробничих процесів та ін.

 

 

Документи надаються в об'ємі та кількості, що залежить від конкретно обраної схеми сертифікації (партія, серійне виробництво з обстеженням або без остеження підприємства, з оцінкою системи управління якістю тощо), а також технічної складності продукції, умов передачі інформації і т.і.

Перелік документів, які одержує Заявник

 ·   Заявка (бланк).

·   Договір (контракт).

·   Рахунок-фактура.

·   Рішення.

·   Програма обстеження виробництва (оцінки СУЯ).

·   Акт обстеження (звіт з перевірки та оцінки СУЯ).

·   Протоколи випробувань.

·   Сертифікат відповідності.

·   Ліцензійна угода.

·   Програма технічного нагляду.

·   Звіт з технічного нагляду.

 

Сертифікація відповідності виробів вимогам нормативних документів на конкретний виріб здійснюється з використанням модулів згідно ПКМУ від 13 січня 2016 р. № 95   «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності та правил використання модулів оцінки відповідності».

 Сертифікація  продукції здійснюється   з використанням  зазначених у нормативних документах на конкретний виріб  модулів: за модулем  B   (перевірка  виробу  певного  типу)  в комбінації з модулем D (забезпечення належної якості  виробництва) або  з  модулем  F  (перевірка  продукції) 

 Послуги надаються на умовах  договору відповідно статті 24 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» в обсязі необхідному для оформлення сертифіката(-ів) відповідності та виконання технічного нагляду.

Останнє оновлення на П'ятниця, 04 жовтня 2019, 10:50