Сьогодні: 25 вересня 2020
Загальна інформація
Основні поняття, терміни, визначення PDF Друк e-mail
Послуги
Дата створення: Четвер, 11 листопада 2010, 01:41

Згідно з Законом України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»:

Оцінка відповідності - Доказування, що встановлені вимоги до продукції, процесу, системи, особи або органу виконано шляхом випробування, здійснення контролю або сертифікації.

Встановлені вимоги - Вимоги, встановлені в технічних регламентах, стандартах, Кодексах усталеної практики та технічних умовах.
Останнє оновлення на П'ятниця, 29 квітня 2011, 10:37
Детальніше...

Як з‘ясувати походження сертифіката відповідності PDF Друк e-mail
Послуги
Дата створення: Понеділок, 11 жовтня 2010, 13:11

1. Інформація про видані чи діючі сертифікати відповідності надається  за запитом безпосередньо  органом з сертифікації, що видав сертифікат відповідності.

Останнє оновлення на Вівторок, 29 січня 2019, 10:27
Детальніше...

Джерела фінансування діяльності та загальні принципи оплати робіт із сертифікації PDF Друк e-mail
Послуги
Дата створення: Понеділок, 11 жовтня 2010, 13:06

ДП "НТЦ ОВ "БудЦентр" це госпрозрахункове підприємство. Основним джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є надходження коштів за виконання послуг (у тому числі з оцінки відповідності).

Останнє оновлення на Вівторок, 29 січня 2019, 10:29
Детальніше...

Загальні права та обов’язки Замовників (Заявників) і постачальників сертифікованої продукції. PDF Друк e-mail
Послуги
Дата створення: П'ятниця, 29 квітня 2011, 09:34

Замовник (Заявник) має право:

  • використовувати інформацію про сертифіковану продукцію з метою реклами. З моменту призупинення чи скасування дії сертифікату це право відміняється;
  • подавати апеляцію до органу з сертифікації з усіх розбіжностей, пов’язаних з сертифікацією продукції;
  • визначати конкретні дати відряджень на виробництво спеціалістів ВИКОНАВЦ;
Останнє оновлення на П'ятниця, 29 квітня 2011, 10:34
Детальніше...

Засадничі документи оцінки (сертифікації) відповідності будівельної продукції PDF Друк e-mail
Послуги
Дата створення: Понеділок, 11 жовтня 2010, 12:53

Згідно з  Декретом Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» з 1 січня 2018 року завершено існування самого Декрету та Державної системи сертифікації . У зв’язку з цим чинне законодавство передбачає оцінку відповідності згідно вимог Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд (постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1764, далі -- Технічний регламент) та добровільну оцінку відповідності щодо будь-яких вимог згідно статті 24  Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

Чинне законодавство (станом на 14.12.2018 року) в сфері оцінки відповідності у будівельній галузі сформовано на підставі наступних засадничих документів:

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

"Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд", затверджений постановою КМУ від 20.12.06 № 1764.

 

Останнє оновлення на Понеділок, 21 жовтня 2019, 11:16

Про розгляд апеляцій і скарг PDF Друк e-mail
Послуги
Дата створення: Понеділок, 11 жовтня 2010, 13:08

Апеляції та скарги з питань оцінки відповідності розглядаються апеляційною комісією ДП "НТЦ ОВ «БУДЦЕНТР» на підставі  "Положення про апеляційну комісію ДП НТЦ ОВ «БУДЦЕНТР» (ОС) та порядок розгляду комісією апеляцій та скарг з питань оцінки відповідності".

1. Загальні положення
1.1 Це Положення встановлює основні правила та процедури розгляду скарг (апеляцій) з питань оцінки відповідності апеляційною комісією ДП НТЦ ОВ «БУДЦЕНТР» (далі — комісія) і реалізує:
- положення статті 31 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”;
- ISO/IEC 17021-1:2011 Вимоги до органів, які провадять аудит і сертифікацію систем управління;
- ДСТУ EN 45011-2001 Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції;
- ДСТУ ISO 9001-2009 Системи управління якістю. Вимоги.
1.2 Політика ОС у вирішенні спірних питань між ОС  та замовником полягає у пошуках взаємоприйнятних рішень.
1.3 Подавцем скарги чи апеляції можуть бути фізичні та юридичні особи, які приймають участь у процесі сертифікації або зацікавлені в результатах сертифікації.
1.4 Положення поширюється на комісію, установи і організації усіх форм власності, інших юридичних або фізичних осіб, які подають апеляцію до комісії (далі — заявники).
1.5 Комісія створюється для розгляду та прийняття рішення за кожною апеляцією чи скаргою. Реєстрація апеляції/скарги є підставою для наказу керівника ОС про створення комісії. 
1.6 Подання скарги чи апеляції не зупиняє і не припиняє дії рішення, прийнятого ОС.
1.7 Комісія у своїй діяльності керується законами України, нормативними документами Центрального органу виконавчої влади з питань оцінки відповідності, а також цим Положенням.
1.8 Подання, розслідування і рішення за апеляціями/скаргами не здійснюється з будь-якими дискримінаційними діями проти апелянта.

2. Обов’язки комісії

2.1 Розгляд кожної апеляції/скарги з питань оцінки відповідності.
2.2 Прийняття рішення за результатами розгляду апеляції/скарги та доведення його до сторін, що брали участь у розгляді апеляції/скарги.
2.3 Аналіз та узагальнення досвіду з питань апеляційної роботи та розгляду скарг.
2.4 Надання інформації про розгляд апеляції/скарги Центральному органу виконавчої влади з питань оцінки відповідності.
2.5 Розроблення та проведення заходів, спрямованих на підвищення ефективності своєї роботи (за потреби).

3. Права комісії

3.1 Одержувати всі документи, матеріали і відомості, потрібні для розгляду апеляції.
3.2 Вимагати, за потреби, зразки або фотознімки продукції.
3.3 Залучати під час роботи комісії представників конфліктуючих сторін та інших зацікавлених організацій.
3.4 Вимагати, за потреби, проведення додаткових досліджень або випробувань, які можуть вплинути на рішення комісії.
3.5 Відвідувати підприємства, установи і організації заявника, який оскаржив дії ОС, з метою оцінки виробництва та збирання інформації щодо об’єктивних обставин виникнення апеляції (скарги), або проводити  аудит сертифікованих замовників в стислі строки, щоб розглянути скарги щодо них.

4. Відповідальність комісії

4.1 Комісія несе установлену законодавством відповідальність у разі неправомірного використання наданих їй прав, у тому числі за порушення конфіденційності інформації, отриманої або створеної під час виконання своєї діяльності, у тому числі в процесі сертифікації.
4.2 Комісія несе відповідальність за збір та зіставлення всієї інформації, необхідної для перевірки скарги.

5. Склад комісії

5.1 Кандидатура голови комісії та її склад затверджуються наказом керівника
ОС. При цьому забезпечується, щоб рішення, яке буде повідомлено скаржнику, ухвалювалося або перевірялося і затверджувалося, особою(ами), що раніше не залучалися до предмету скарги або апеляції, не  виконували аудит та/або ухвалювали рішення щодо сертифікації справи, що розглядається.
5.2 До складу комісії включаються: представник Центрального органу виконавчої влади з питань оцінки відповідності (за згодою), представники виконавчих груп ОС, випробувальної лабораторії (центру), крім тих фахівців, кого безпосередньо стосується скарга чи апеляція, а також, за потреби, представники органу з сертифікації систем якості, товариств (спілок) споживачів та інших зацікавлених організацій (за згодою).
5.3 Заступник голови комісії і секретар комісії обираються на засіданні комісії.
5.4 Під час формування складу комісії повинна обов’язково враховуватися професійна компетентність її членів, а також забезпечуватися їх незалежність від конфліктуючих сторін.

6. Порядок подання апеляцій/скарг

6.1 Апеляція повинна подаватися у письмовій формі (Додаток А) на ім’я керівника ОС протягом десяти днів після отримання заявником рішення або інформації про дії ОС, які заявник бажає оскаржити. Скарга подається у будь якій формі, у тому числі телефоном в години роботи підприємства. Скарги, за якими неможливо встановити авторство, визнаються анонімними та розгляду не підлягають.
6.2 Апеляція подається за наявності у заявника підстав про  вчиненні ОС дій, які, на погляд заявника, призводять до порушення його прав та інтересів у сфері сертифікації. Скарга може подаватися з будь яких причин щодо діяльності підприємства або його працівників.
6.3 Після отримання скарги ОС визначає, чи стосується скарга щодо діяльності з сертифікації, за яку несе відповідальність ОС і, якщо так, повинен діяти відповідно. Якщо скарга стосується сертифікованого замовника, розгляд скарги повинен враховувати результати  сертифікованої системи управління.
6.4 Скарга на сертифікованого замовника ОС  передається для ознайомлення  сертифікованому замовнику, якого це стосується, у тижневий  термін.
6.5 Заявником можуть бути оскаржені такі дії та рішення ОС :
- відмова у прийнятті до розгляду заявки на сертифікацію;
- відмова у видачі сертифіката відповідності;
- відмова у видачі свідоцтва про визнання відповідності;
- порушення правил і процедури сертифікації;
- інші дії, якщо вони призвели до порушення прав та інтересів заявника у сфері підтвердження відповідності.
6.6 Отриманння апеляції/скарги підтверджується ОС  та у двотижневий термін розглядається  комісією.
6.7 В апеляції повинна бути чітко викладена її суть. До апеляції/скарги додаються всі документи і матеріали, які підтверджують і пояснюють факти предмету  апеляції/скарги і містять, як правило:
- листування щодо спірного питання між заявником та ОС (випробувальною лабораторією);
- протоколи випробувань продукції;
- зразки та/або фотознімки продукції;
- технічна документація на продукцію (у разі потреби).
Комісія може зажадати інші документи, потрібні для розгляду апеляції.
6.8 Подавець скарги чи апеляції може у будь-який час відізвати подану скаргу чи апеляцію. У цьому випадку розгляд скарги чи апеляції зупиняється. Розгляд питання, порушеного у цій апеляції чи скарзі, вдруге не проводиться.

7. Порядок розгляду апеляцій та скарг

7.1 Зареєстрована в установленому в ОС порядку  апеляція/скарга та інші матеріали, що надійшли разом з нею, передаються голові комісії. ОС повинен підтвердити  отримання апеляції/скарги, а також повинен надавати апелянту проміжні звіти і підсумки.
7.2 Комісія розглядає апеляцію у термін не пізніше одного місяця після її реєстрації ОС. Документація надається членам апеляційної комісії ОС не пізніше, як за тиждень до засідання комісії.
7.3 Головує на засіданнях комісії її голова. У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник.
7.4 Під час розгляду апеляції заявник (його представники), а також зацікавлені представники ОС мають право виступати, задавати питання, давати відповіді, робити заяви, коментувати факти, що викладені в наданих документах і матеріалах.
7.5 Обговорення результатів розгляду апеляції/скарги проводиться на закритому засіданні комісії тільки її членами у складі, достаньому для прийняття відповідного рішення (не менше двох третіх складу комісії).
7.6 Протоколи засідань комісії повинні чітко і коротко описувати суть апеляції, зміст запитань, відповідей і виступів.
7.7 За результатами обговорення та розгляду апеляції комісією виноситься рішення, яке приймається на закритому засіданні більшістю голосів.
Якщо комісія визнає дії або рішення ОС неправомірними, то вона приймає рішення про обгрунтованість апеляції/скарги і зобов’язує ОС  усунути допущене порушення та скасувати прийняте ним рішення. На підставі рішення вживаються відповідні коригування і коригувальні дії.
Якщо комісія визнає дії або рішення ОС правомірними, то вона приймає рішення про відмову заявнику у задоволенні апеляції/скарги.
7.8 Рішення комісії повинні бути підписані головою (заступником голови, при необхідності) комісії і всіма присутніми її членами. У разі незгоди з рішенням комісії когось з членів комісії, його думка викладається окремо, підписується і додається до рішення комісії окремим документом.
7.9 Рішення комісії надсилаються заявнику письмово протягом трьох днів після проведення засідання. Якщо на думку комісії необхідно вносити зміни до нормативних документів на продукцію, які використовуються під час сертифікації, то ОС формулює відповідні пропозиції і надсилає їх Центрального органу виконавчої влади з питань оцінки відповідності та/ або до Мінрегіону України.

7.10 У разі незгоди однієї із сторін з рішенням комісії воно може бути оскаржене в комісії з апеляцій Центрального органу виконавчої влади з питань оцінки відповідності (протягом десяти днів із дня одержання рішення). Рішення Центрального органу виконавчої влади з питань оцінки відповідності може бути оскаржене в судовому порядку згідно з законодавством.
7.11 ОС  визначає, разом з замовником і скаржником, чи потрібно, і якщо так, у якої мірою буде розголошено предмет скарги та зроблено щодо неї висновки.

7.12 Після прийняття остаточного рішення по скарзі, у разі необхідності, проводяться коригувальні та/або запобіжні дії.

7.13 Протоколи засідань комісії та відповідні рішення залишаються в ОС протягом десяти років.
7.14 Витрати, пов’язані з розглядом спірних питань, несе кожна із сторін згідно з   чинним законодавством.

 

Останнє оновлення на Середа, 13 листопада 2013, 10:03