Сьогодні: 25 вересня 2020
Декларації керівництва підприємства PDF Друк e-mail
Новини
Дата створення: Середа, 06 жовтня 2010, 02:03

Декларація щодо забезпечення конфіденційності інформації
НТЦ ОВ "БУДЦЕНТР" вживає необхідних заходів, узгоджених із нормами чинного законодавства щодо забезпечення конфіденційністі інформації, отриманої в процесі сертифікації на всіх рівнях організації, у тому числі сторонніми організаціями або приватними особами, що діють від його імені.

НТЦ ОВ "БУДЦЕНТР" несе повну відповідальність за додержання комерційної або професійної таємниці інформації, яку отримано під час проведення робіт з сертифікації продукції, систем управління.

За винятком випадків, передбачених ДСТУ EN 45011-2001 та  ISO/IEC 17021:2011, або законодавством, НТЦ ОВ "БУДЦЕНТР" не передає третій стороні інформацію, отриману у процесі сертифікації, яка стосується конкретної продукції або постачальника.

Декларація щодо незалежності органа з сертифікації
ДП НТЦ ОВ "БУДЦЕНТР" відповідає вимогам щодо незалежності. Підприємство зареєстровано Дніпровською державною адміністрацією м. Києва за № 1067105000500863 від 17.11.08.
В такому статусі ДП НТЦ ОВ "БУДЦЕНТР" має:

-   відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банку. Може від свого імені укладати договори, набувати майнових та немайнових прав, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному або третейському суді;
-  свою печатку з назвою, бланк з повною назвою, кутовий штамп, а також інші необхідні печатки і штампи, якими він користується для забезпечення своєї діяльності;
-   організаційно-функціональну структуру, що забезпечує адміністративну та фінансову незалежність від розробників, постачальників та споживачів продукції, яка входить до його галузі акредитації, а також унеможливлює розробляння чи постачання силами ОС такої продукції;
-   власну систему управління якістю. Політика і процедури, які використовує орган сертифікації, забезпечують незалежність керівництва і персоналу від будь-якого комерційного, фінансового або іншого тиску, який міг би впливати на результати сертифікації;
-   підтвердження компетентність Національним агентством з акредитації України (атестати акредитації1О096 на відповідність вимогам ДСТУ EN 45011, (сертифікація продукції), терміни дії 01.12.2010 р. - 17.06.2013 р. та8О032 на відповідність вимогам ISO/IEC 17021:2011, (сертифікація систем якості), терміни дії 18.06.2010 р. - 17.06.2013 р.).

ЗАЯВА щодо неупередженості (виконання вимог  ISO/IEC 17021:2011)

ДП НТЦ ОВ "БУДЦЕНТР" повідомляє, що з огляду на важливість неупередженості під час виконання діяльності з сертифікації (оцінки відповідності) систем управління, він ідентифікує потенційні конфлікти інтересів, управляє ними і гарантує об'єктивність діяльності з сертифікації систем управління

Діяльність ДП НТЦ ОВ "БУДЦЕНТР" базується на принципах:

- неупередженості;
- компетентності
- відповідальності;
- відкритості;
- конфіденційності;
- реагування на скарги.


 

 

Останнє оновлення на Четвер, 02 липня 2015, 13:51