Сьогодні: 18 серпня 2019
Історична довідка про підприємство PDF Друк e-mail
Дата створення: Середа, 06 жовтня 2010, 01:41

Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві "БУДЦЕНТР" є правонаступником державного підприємства Орган з сертифікації будівельної продукції "ЦентрСЕПРОбудметал" після зміни назви останнього у 2008 році. Орган з сертифікації (далі ОС) був створений окремим підрозділом у 1993 році на базі інституту "Укрндіпроектстальконструкція" (м. Київ) спільним наказом Держстандарту та Мінбудархітектури України. ОС побудовано за правилами Української державної системи сертифікації продукції (УкрСЕПРО). Першим завданням ОС стало професійне вирішення теоретичних і практичних проблем сертифікації будівельних металоконструкцій (м/к), зокрема нормативного та організаційно-методичного забезпечення цієї діяльності.

З самого початку ОС розробляв науково-технічні засади та практично діяв у визнаній галузі спеціалізації (будівельні м/к). Готуючись до запровадження сертифікації, роз'яснювали її зміст вітчизняним виробникам, приймали участь у дослідженнях зі створення мережі випробувальних лабораторій (ВЛ), орієнтованих на перевірку специфічних щодо м/к показників.
ОС було акредитовано в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО (атестат акредитації № UA 4.001.058). У подальшому Галузь акредитації ОС розширено практично на всю будівельну продукцію. Виходячи з вимог УкрСЕПРО до третьої сторони, якою мав бути ОС, зокрема державна форма власності, незалежність від розробника, виробника та споживача продукції, - в 1998-99 рр ОС було перетворено на самостійне державне підприємство та підпорядковано Держбуду України. З 2000 року в Україні розпочалася реформа системи технічного регулювання. Законодавчо її було наближено до європейського Нового підходу, який встановив нові критерії й засади підтвердження відповідності та взаємного визнання. Продукція, яку виготовлено за європейськими стандартами, визнається такою, що задовольняє вимоги законодавства ЄС, однак застосування цих стандартів є добровільним. До виробника висуваються лише вимоги безпеки, нешкідливості (екологічності) продукції та виробництва. Питання якості, конкурентоздатності виробів стають природною турботою самих виробників. За Новим підходом Рада Європи випускає Директиви з гармонізації, які встановлюють мінімальні вимоги до продукції, а також порядок її введення в обіг. В Україні таку функцію покладено на технічні регламенти.

Подальша діяльність ОС в галузі підтвердження відповідності, дозволила фахівцям ОС прийняти участь в розробці нормативно-правових документів національної системи технічного регулювання. Так, у 2002-2003 роках, в ініціативному порядку, разом з фахівцями НДІБК, були розроблені концептуальні засади (Коментарі до концепції) Технічного регламенту будівельних виробів (ТР), а у 2004 році розроблені основні положення та структурований ТР у відповідності до його європейського прототипу - Директиви 89/106/ЄЕС. Підготовлено переклад Тлумачного документу (ТД) "Експлуатаційна безпека".
Повний текст проекту ТР у запропонованій ОС редакції був оприлюднений на сайті Держбуду України в рубриці "Колегія та Науково-технічна Рада", як матеріал до засідання НТР від 13.08.04, а також надруковано у часопису "Оконные технологии" № 17 за 2004 рік.

З урахуванням нових законів України, зокрема "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" ОС в 2005-2008 роках розробив, запровадив власну систему якості, яка була сертифікована Укрметртестстандартом, провів встановлені процедури й отримав від Національного агентства з акредитації України (НААУ) атестати акредитації щодо компетентності ОС виконувати сертифікацію продукції та систем управління якістю на відповідність вимогам європейських стандартів, а від Держспоживстандарту - свідоцтва щодо призначення та уповноваження на діяльність в системі УкрСЕПРО.
На протязі цих же років ОС приймав активну участь у розробці нормативно-методичного забезпечення щодо реформування системи оцінки відповідності. Так, за експертним висновком ОС видано технічне свідоцтво № 1 (перше в Україні) з підтвердження придатності до застосування нових будівельних виробів. З використанням наших досліджень розроблено методичні рекомендації щодо проведення зазначеної процедури, надано пропозиції з систематизації переліку найменувань виробів, який може бути використаний виробником або постачальником для підготовки заявки на підтвердження придатності. В подальшому підготовлено низку технічних свідоцтв щодо вітчизняної та імпортованої продукції.

ОС має багаторічний досвід співробітництва з українськими підприємствами, а також з закордонними фірмами.
Персонал ОС регулярно проходить навчання та сертифікацію в системі Держспоживстандарту України, набуває знань європейського (TÜV, Veritas) й американського (NIST, программа SABIT) ґатунку. У нас працює 4 сертифікованих  аудиторів   з будівельної продукції, а серед них 3 також є аудиторами  систем управління.
Підприємство на постійній основі приймає участь у семінарах, конференціях, конгресах, в т.ч. міжнародних, регулярно публікує аналітично-інформаційні матеріали щодо власного, українського та європейського досвіду в галузі теорії та практики технічного регулювання в будівництві.
З огляду на динамічність розвитку підприємства наказом Мінрегіонбуду України ОС "ЦентрСЕПРОбудметал" у грудні 2008 року перейменовано у Науково-технічний центр оцінки відповідності у будівництві "БУДЦЕНТР", (скорочено ДП НТЦ ОВ "БУДЦЕНТР").

Останнє оновлення на Вівторок, 23 червня 2015, 13:58